Personvern

1.1     Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Workwide AB, selskapets reg. nr. 556959-2404, Wåxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad (””Workwide, ”vi ”eller ”oss”) i Workwide Group er ansvarlig for personopplysninger. Vi tilbyr jobbsider for jobbsøkere der arbeidsgivere legger ut tilgjengelige stillinger over hele verden (”Tjenestene”). Dette dokumentet beskriver retningslinjene på hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

I henhold til Personvernforordningen (”GDPR”) av 2016/679, er vi ansvarlig for behandling av personopplysninger som vi bestemmer formålet og behandlingsmetode for. ”Personopplysninger” refererer til informasjon som er direkte eller indirekte relatert til en levende person, inkludert, men ikke begrenset til, navn og adresser samt plasseringsdata eller IP-adresser.

Vi samarbeider med pålitelige tredjeparter for å samle inn data. Vi deler også noen ganger informasjon med disse tredjepartene, som din e-postadresse eller telefonnummer. Disse tredjepartene kan koble dine data med annen informasjon de samler inn for å skape tilpassede målgrupper eller levere målrettet reklame. For informasjon om hvordan disse tredjepartene behandler dine data, vennligst se på følgende lenker: Hvordan Google bruker informasjon

1.2     Hvilke personopplysninger som behandles?

Vi vil behandle kontaktinformasjonen din, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Disse personopplysningene samles inn via vårt kontaktskjema for arbeidsgivere eller søknadsskjemaer for jobbsøkere.

I tillegg behandler vi informasjonen i CV-er og følgebrev som du laster opp til nettstedet vårt eller sender til oss, samt informasjonen du oppgir i forbindelse med din bruk av tjenestene, for eksempel bransje og profesjonell interesse.

Vi håndterer også administrative personopplysninger som hentes automatisk, for eksempel IP-adresser, enhetsidentifikatorer, stedsdata og informasjonskapsler. Informasjonskapslene som behandles varierer avhengig av hvilke av plattformene våre som brukes. Du kan finne retningslinjene for informasjonskapsler for de respektive plattformene våre her.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi deg hele spekteret av tjenester hvis du ikke gir oss personopplysningene som er oppført ovenfor.

1.3     Hvorfor behandler vi disse personopplysningene?

Vi behandler nevnte personopplysninger for følgende formål, i samsvar med følgende juridiske årsaker:

Kontaktinformasjon brukes til å sende nyhetsbrev og jobbtilbud som er betinget av ditt samtykke for å motta informasjon som kan være av interesse for deg.

Håndtering og overføring av kontaktinformasjon, CV og følgebrev til arbeidsgivere er inkludert i vår primære virksomhet og behandles slik at du kan bruke tjenestene våre i samsvar med vilkårene for bruk. Denne håndteringen utføres med implementering av en kontrakt som juridisk basis. Informasjonen i CV-en din kan inneholde sensitive personopplysninger, og disse personopplysningene behandles av oss med ditt uttrykkelig samtykke som juridisk basis. Samtykke må innhentes for at vi skal få tilgang til personopplysningene dine.

Vi administrerer administrative data på en måte som sikrer den tekniske funksjonaliteten til tjenestene, samt for å forhindre at bruken av tjenestene bryter med vilkårene i avtalen, og utfører dette i samsvar med avtalen som juridisk basis. Vi administrerer disse dataene på en måte som sikrer at tjenestene ikke blir misbrukt, og for å beskytte oss og andre brukere. De administrative systemdataene brukes også til statistiske og analytiske formål, for å videreutvikle tjenestene våre basert på legitime interesser som juridisk basis. Disse dataene er imidlertid bare av interesse for statistiske formål, ikke for å skille ut enkeltpersoner.

For å administrere aktivitetene basert på våre legitime interesser, har vi vurdert viktigheten av og hvilke personopplysninger som har betydning for dine interesser, og din rett til personvern. Vi har bestemt at de legitime interessene våre kan utøves uten å være i konflikt med din rett til personvern, som kan hindre håndtering av personopplysninger.

1.4     Hvem deles disse personopplysningene med?

Kontaktinformasjon, CV-er og personlig korrespondanse deles kun med de selskapene vi jobber med, og som er angitt i jobbannonsen, eller som er interessert i å tilby søkeren en jobb. Vi deler kun nevnte informasjon med de arbeidsgiverne som søker er interessert i. Vi har avtaler på plass med partnerselskapene våre, og bruker derfor relevante sikkerhetstiltak som kreves for dataoverføringer, for eksempel modellkontrakter som genereres av EU-kommisjonen.– Vi følger kontinuerlig opp nevnte selskaps håndtering av personopplysninger på en sikker måte og i samsvar med de samme reglene som vi følger, uavhengig av om de er lokalisert innenfor EU eller ikke.

Noen av leverandørene og IT-leverandørene våre må kanskje administrere data utenfor EU/EØS, og derfor bruker vi relevante sikkerhetstiltak for dataoverføring til disse mottakerne, for eksempel modellkontrakter som genereres av EU-kommisjonen. For ytterligere informasjon om overføringen, ta kontakt med oss.

Du bør være oppmerksom på at når du besøker nettstedet vårt, kan du bli omdirigert til eksterne nettsteder der personopplysninger er utenfor vår kontroll. Personopplysningene på disse nettstedene vil regulere deres innsamling av data.

1.5    Hvor lenge lagres personopplysninger?

En versjon av programmet lagres i Workwide Groups krypterte databaser, for å sikre at det kun er kopier som sendes til arbeidsgivere. Vi lagrer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å tilby tjenestene, og mens vi har en legitim interesse for å lagre dem, forutsatt at vi ikke er juridisk forpliktet til å lagre nevnte data over lengre tid. Personopplysninger kan slettes på forespørsel eller når det ikke lenger er nødvendig for databehandlingsformål.

1.6     Kan jeg be om at personopplysningene mine endres eller slettes eller trekke tilbake samtykket mitt?

Ja. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, osv. kan du enten avslutte abonnementet eller be om at personopplysningene dine blir slettet. Det samme gjelder hvis du har søkt om en stilling gjennom oss, og ønsker å få CV-en og kontaktopplysningene dine slettet. Vi vil også iverksette nødvendige tiltak for å informere potensielle mottakere hvis du ønsker å slette personopplysningene dine. Kontakt oss på [email protected] og vi vil behandle saken.

Du har rett til å be om tilgang til, samt å legge til tilleggsinformasjon, informasjon om håndtering av personopplysningene dine, eller be om at vi korrigerer, kompletterer eller begrenser nevnte administrasjon av personopplysningene dine. Å tilbakekalle ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av tidligere håndtering før tilbakekalling av ditt samtykke. Basert på andre juridiske grunner kan vi fortsette å administrere personopplysningene dine, utenom for direkte markedsføringsformål.

Hvis administrasjon er basert på juridisk grunnlag, samtykke eller oppfyllelse av en avtale, har du rett til dataportabilitet. Dataportabilitet betyr at du kan få personopplysningene vi har lagret om deg i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre nevnte personopplysninger til en annen part som er ansvarlig for håndtering av personopplysninger,

1.7    Hvilke spesifikke personopplysninger har dere lagret om meg?

Kontakt oss på [email protected] og vi vil se på det. Vi kan sende deg en kopi av personopplysningene dine hvis du ønsker.

1.8     Hvis jeg er misfornøyd med at personopplysningene mine blir behandlet, hva må jeg gjøre?

Kontakt oss på [email protected] eller vår representant for databeskyttelse [email protected], og vi vil gjøre vårt beste for å løse disse sakene du ikke er fornøyd med. Hvis dette ikke er til hjelp, har du muligheten til å sende inn en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

1.9   Juridiske spørsmål og forebygging av skader.

Vi kan bruke, lagre og dele dataene dine for å svare på juridiske spørsmål (for eksempel hussøk, rettssaker, stevninger eller lignende), eller når det er nødvendig for å avsløre eller håndtere svindel og annen kriminell aktivitet, for å beskytte oss selv, deg eller andre brukere, inkludert som en del av en undersøkelse av om vi er i god stand, som kreves av gjeldende lovgivning.

Dette kan inkludere å svare på juridiske spørsmål fra jurisdiksjoner utenfor EU/EØS, der vi i god tro mener at et svar er pålagt ved lov innen nevnte jurisdiksjoner, at den gjelder for brukeren i nevnte jurisdiksjoner og er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder

Informasjonen vi lagrer om deg når du bruker tjenestene, inkludert finansdata, kan brukes og lagres i lengre tid når nevnte informasjon er underlagt juridiske spørsmål eller plikter, etterforskning av myndighetene, eller undersøkelser om eventuelle forbrytelser mot våre vilkår for bruk eller retningslinjer eller på annen måte forhindre skade.

1.10 Melding om endringer

Hvis vi gjør endringer i disse personopplysningene, vil de nye personopplysningene lastes opp.[här] Hvis endringene er viktig, vil vi kontakte deg og om nødvendig be om ditt samtykke.

Workwide AB
Våxnäsgatan 4
653 40, Karlstad

MVA-nummer: 556959240401
Registreringsnummer: 556959-2404

Anbefalte jobber

Oppdag disse landene

Informasjonskapsler

Workwide bruker informasjonskapsler for å optimalisere funksjonaliteten. Ved å fortsette å bruke nettstedet, godkjenner du bruken av informasjonskapsler.