Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk gjelder for arbeidsgivere og jobbsøkere ved hjelp av Workwide ABs nettsted, Workwide.no

Ved å bruke nettstedet, godtar du som bruker disse vilkårene. Disse vilkårene inkluderer også spesifikke vilkår som gjelder for arbeidsgivere når de legger ut en jobbannonse.

Registrer deg for nyhetsbrev og jobbvarsler osv.

Når du registrerer deg for nyhetsbrev og jobbvarsler, vil du bli bedt om å oppgi en gyldig e-postadresse. Du bør ikke oppgi feil eller ufullstendig informasjon, og du er ansvarlig for at informasjonen du oppgir er riktig. Du er selv ansvarlig for å oppdatere informasjonen din på nettstedet. Vi anbefaler at du holder brukernavnet og passordet ditt hemmelig.

Du er inneforstått med at Workwide AB kan måtte opprette kopier, endre format, kode om eller på annen måte behandle innhold som du oppretter for nettstedet for å kunne for eksempel:

 • Følge de tekniske kravene til nettstedet eller overholde begrensningene og vilkårene på nettstedet.
 • Gjøre informasjon tilgjengelig for nettstedets brukere
 • Lagre og hente informasjon

Bruk

Du må ikke bruke nettstedet til å sende, publisere, lagre eller lenke til innhold eller informasjon som er ulovlig eller ikke lov på noen som helst måte. Du kan ikke krenke andres immaterielle rettigheter eller andre rettigheter som kan anses som støtende, fornærmende, truende eller på noen måte upassende.

Når du bruker Workwide ABs tjenester kan du ikke:

 • Delta i eller legge til rette for ulovlige aktiviteter.
 • Bruke tjenesten på noen måte som forårsaker skade på oss, våre annonsører eller kunder eller bruker noen del av tjenesten for uoppfordrede masse e-post eller uoppfordret e-postreklame (”spam”).
 • Systematisk laste ned store mengder av nettstedets innhold, inkludert, men ikke begrenset til jobbannonser, medier eller annen informasjon
 • Bruk en annen automatisert prosess eller tjeneste annet enn de som leveres av Workwide AB for å bruke eller få tilgang til tjenesten.
 • Bruk uautoriserte midler til å endre eller omdirigere eller forsøk på å endre eller omdirigere tjenesten.
 • Utføre handlinger som forårsaker urimelig stor belastning på Workwide ABs nettsted.
 • Skade, deaktivere, overbelaste eller svekke tjenesten, videreselge eller distribuere tjenesten eller noen del av tjenesten.

Handlinger som er er et brudd på disse vilkårene

Ved brudd på Workwide ABs Vilkår for bruk, forbeholder Workwide AB seg retten til å fjerne informasjon og innhold fra nettstedet, avslutte kontoen din eller utføre andre handlinger som Workwide AB anser som nødvendig.

Din forpliktelse til å skadeløsholde

Som bruker er du forpliktet til å holde Workwide skadeløse for eventuelle skader som kan oppstå fra innholdet som følge av innholdet du publiserer på nettstedet. Det samme gjelder for annen bruk av nettstedet, samt brudd på vilkårene for bruk som forårsaker skade for Workwide AB.

Ansvarsbegrensning

Workwide AB tilbyr nettstedet og tjenesten ”som angitt”. Workwide AB er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, relevansen eller fullstendigheten av informasjonen og innholdet som er lagt ut på nettstedet.

Workwide AB garanterer ikke at nettstedet er feilfritt, at det vil fungere til enhver tid eller at nettstedet ikke vil bli påvirket av avbrudd og tekniske problemer som forsinker eller gjør nettstedet utilgjengelig til enhver tid. Workwide AB garanterer ikke at nettstedet er trygt og fri for virus eller andre relaterte problemer. Om mulig skal Workwide AB forsøke å løse slike problemer så raskt som mulig, men påtar seg ikke noe ansvar for potensielle skader som du kan påføres i løpet av denne perioden. Workwide refunderer ikke kostnader eller andre skader som ble påført deg som følge av bruk av nettstedet.

Workwide AB er kun ansvarlig for direkte skader som følge av forsettlig uaktsomhet eller grov uaktsomhet for et maks beløp som ikke overstiger en måneds tjenesteavgift.

Aktivitet på nettstedet
Workwide AB forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet uten forvarsel. Workwide AB forbeholder seg også retten til å avslutte publisering av innhold på nettstedet til enhver tid og skal i forbindelse med dette informere arbeidsgivere som har betalt for jobbannonser slik at de ikke mister annonsene sine.

Gjeldende lov og tvisteløsning
Lovene i Norge regulerer vilkårene for bruk. Enhver tvist som er knyttet til disse vilkårene for bruk skal være underlagt det norske domstolssystemet, i første rekke Oslo tingrett.

Kontakt
For spørsmål eller for å gi tilbakemelding på innholdet på nettstedet, send en e-post til [email protected]

Personopplysninger
er definert som informasjon og meninger som kan kobles til én bestemt person, for eksempel navn, adresser, telefonnummer og e-postadresser.
Behandling av personopplysninger
Betyr alle typer personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, kompilering, lagring og utlevering av personopplysninger eller en kombinasjon av disse.

For annonsører
Workwide AB er ikke forpliktet til å vise noen del av en jobbannonse hvis denne strider mot våre retningslinjer for innlegg. Når det gjelder innholdet du velger å publisere, bekrefter du at:

 • Alt som er inkludert i jobbannonsen er oppdatert, nøyaktig og komplett.
 • Du har fullt ut rett til og autorisert til å publisere innhold for jobbannonsen.
 • Innholdet for jobbannonsen, alle nettstedene som er oppført i eller knyttet til innholdet i jobbannonsen:
  overholder alle gjeldende lover og forskrifter
 • og ikke bryter eller på annen måte kommer i konflikt med noen rettigheter relatert til opphavsrett, patenter, merkenavn, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører tredjeparter
 • At den ikke bryter med rettighetene til en juridisk enhet eller en person, inkludert disse rettighetene knyttet til personvern og konfidensialitet, og er ikke at den ikke er skadevoldende
 • At den ikke fører til kundesvindel (for eksempel ved å være unøyaktig eller misvisende), produktskade, brudd, kontraktsbrudd, ulemper eller annet som utsette personer eller juridisk enhet for skade.
 • Du har dokumentasjon som støtter alle krav, eksplisitt eller underforstått, inkludert i innholdet for jobbannonsen

Workwide AB
Trekantsgatan 3
652 20, Karlstad

MVA-nummer: 556959240401
Registreringsnummer: 556959-2404

Anbefalte jobber

Oppdag disse landene

Informasjonskapsler

Workwide bruker informasjonskapsler for å optimalisere funksjonaliteten. Ved å fortsette å bruke nettstedet, godkjenner du bruken av informasjonskapsler.